O strani

O strani dostopno


Dobrodošli na portalu Dostopno.si  

Ozaveščanje družbe o pravicah in potrebah ljudi z različnimi oblikami invalidnosti je eno od poslanstev javnega zavoda RTV Slovenija. Naša dolžnost je, da jim omogočimo dostop do informacij, ki opredeljujejo njihove pravice in dolžnosti, in tudi, da slovensko javnost dosledno opominjamo, da želijo invalidi doseči boljše razumevanje invalidnosti v družbi in se aktivno vključevati v politično, socialno, gospodarsko in kulturno življenje v svojem okolju.  

Za uresničitev teh ciljev je v Multimedijskem centru RTV Slovenija nastal portal, ki bo omogočil hiter dostop do različnih informacij osebam z različnimi oviranostmi, predvsem gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim, pa tudi drugim osebam z invalidnostjo ter starejšim s pešanjem vida in sluha. Člani uredništva se trudimo, da bo stran pregledna, prijazna, uporabna in zanimiva. Pripravili smo jo v skladu s standardi in priporočili za večjo dostopnost ter vsebinsko in oblikovno prilagojenost.  

Spletna stran Dostopno omogoča hiter in enostaven dostop do vsebin v tehnikah, prilagojenih slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim. V posameznih rubrikah je zbran arhiv oddaj, ki so opremljene s tolmačem v slovenski znakovni jezik, in oddaj, ki so opremljene s podnapisi. Na voljo je tudi rubrika z oddajami, ki so opremljene z zvočnimi opisi. Posebna podstran je namenjena oddaji Prisluhnimo tišini, ki jo na RTV SLO pripravljamo že vrsto let.

Na spletni strani boste našli tudi zanimivosti iz sveta invalidov, različne zgodbe iz življenja, novice, nasvete in druge uporabne informacije. Prav tako si boste v spletnem arhivu lahko ogledali zanimive prispevke in oddaje z invalidskimi vsebinami, ki so bile objavljene v različnih oddajah na Radiu in Televiziji Slovenija, v programih Regionalnih centrov in v Multimedijskem centru RTV Slovenija.   Veselimo se vaše družbe, prav tako bomo veseli vaših predlogov in mnenj, ki jih lahko sporočite na elektronski naslov: dostopno@rtvslo.si.    

Uredniška ekipa portala Dostopno.si

Vesna Pfeiffer, Mateja Vodeb in Veronika RotVesna Pfeiffer, Mateja Vodeb in Veronika Rot        

 

V želji po zagotavljanju čim večje dostopnosti televizijskih vsebin, smo se pridružili mednarodnemu projektu, o katerem si več lahko preberete v nadaljevanju.

Avdiodeskripcija:

Laboratorij za razvoj novega profesionalnega profila

 ADLAB PRO je triletni projekt (2016–2019), ki ga financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, Key Action 2 – strateško partnerstvo.

Kljub zagovarjanju vključujoče družbe in naraščajoči potrebi po dostopnih proizvodih so profesionalni kadri, ki se ukvarjajo s področjem avdiodeskripcije (AD), še vedno maloštevilni, pogosto brez prave izobrazbe in nedefiniranega profila. Poleg tega je ponudba AD v Evropi, se pravi zvočnih opisov, ki ponazarjajo vizualne elemente nekega avdiovizualnega produkta za skupnost slepih in slabovidnih, neenaka. ADLAB PRO si prizadeva zapolniti ta primanjkljaj in bo izdelal kurikul, ki bo z oblikovanjem izobraževalnega materiala zagotavljal strokovno implementacijo AD na vseh kulturnih in medijskih področjih ter razvil profil profesionalnega zvočnega opisovalca.

ADLAB PRO bo natančno pregledal trenutno izobraževanje na področju AD v Evropi in začrtal profesionalni profil zvočnega opisovalca ter zanj potrebna znanja in sposobnosti. V okviru projekta bodo izdelani tudi konkretni učni predlogi za različne zvrsti AD (za TV, kino, muzeje, dogodke v živo). Na podlagi teh predlogov bo po fazi ocenjevanja in preizkušanja izdelan tudi didaktični material. Projekt bo oceno in akreditacijo izobraževalnih komponent tako na akademski kot na izvedbeni ravni preveril s predpisi ECTS/ ECVETS. Učni material, ki bo nastal v okviru projekta ADLAB PRO, bo prosto uporaben, dostopen na spletni strani projekta. Material bo modularen in obenem tudi popolnoma personaliziran: možna bo uporaba vseh modulov v celovitem tečaju ali posamično v različnih kombinacijah.

Dejavnosti v okviru projekta bodo izvedene v sinergiji med partnerji s področja izobraževanja in prakse, s čimer bo zagotovljeno, da bo profesionalni profil ustrezal potrebam različnih trgov in da bo kurikul za izobraževanje bodočih zvočnih opisovalcev učinkovit, prožen pri implementaciji in visokokakovosten. V projektu sodeluje osem partnerjev iz sedmih evropskih držav. Akademski partnerji so: Univerza v Trstu (Italija), ki ima vlogo vodje projekta, Avtonomna univerza v Barceloni (Španija), Univerza v Antwerpnu (Belgija) in Univerza Adama Mickiewicza (Poljska), ki so uspešno izvedli prejšnji projekt ADLAB (2011–2014). Neakademski partnerji, izbrani na podlagi njihovih različnih področij dela, so štirje: Utopian Voices, zasebno podjetje iz Velike Britanije, ki proizvaja visokokakovostno AD ter izvaja izobraževanje, raziskave in analize podatkov na področju AVT; Soundfocus, avdiopostprodukcijski studio, specializiran za medijsko dostopnost in AD iz Nizozemske; Javni zavod RTV Slovenija, ki je kot nacionalna radijska in televizijska hiša v svoj program pred kratkim vključila AD in se trudi za njeno čim kakovostnejšo implementacijo ter razširja dobro prakso po vsej balkanski regiji; Nacionalni kraljevi inštitut za slepe (RNIB), dobrodelna organizacija Velike Britanije, ki ima številno skupnost uporabnikov in proizvajalcev AD ter bo prikazala pomembnost projekta v državi, kjer je AD-storitev na voljo že daljše obdobje.

ADLAB PRO bo neposredno učinkoval na višjo raven izobraževanja, na študente, ki jih AD zanima, in na trg avdiovizualnega prevajanja, obenem pa bo dolgoročno bistveno vplival na širok spekter možnosti za uporabnike AD, ki jo bodo proizvajali novi profesionalni zvočni opisovalci. Uporabniki AD pa niso zgolj slepe in slabovidne osebe, temveč tudi druge osebe z različnimi oviranostmi, pa naj bodo vzrok zanje posebne ali starostne potrebe.

Več informacij je na voljo na povezavi www.adlabproject.eu.