Novice
ponedeljek, 24. september. 2018

Stališče Društva novinarjev Slovenije

Društvo novinarjev Slovenije je pred današnjo sejo programskega sveta podalo izjavo, v kateri je med drugim poudarjeno, da je varuh pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija samostojen in neodvisen institut. Stališče društva je, da Programski svet RTV Slovenija ni organ, ki naj bi polemiziral s posameznimi odločitvami varuha:

"Za presojo kršitev Poklicnih meril in načel novinarske etike RTV Slovenija je pristojen varuh (trenutno varuhinja) pravic gledalcev in poslušalcev, ki je v zadnjem času prav tako deležna kritik in celo pozivov k odstopu. Društvo novinarjev Slovenije niti slučajno ne želi polemizirati s posameznimi odločitvami varuhinje Ilinke Todorovski; menimo, da se tega ne bi smel lotevati niti programski svet. V pravilniku o delovanju varuha piše, da je samostojen in neodvisen institut, ki »lahko odzive gledalcev, poslušalcev in uporabnikov po svoji presoji pošlje v predhodno obravnavo komisijam programskega sveta, ki se do njih opredelijo in le v utemeljenih primerih, ko gre za velik javni interes, predlagajo sprejem ustreznih ukrepov.« Varuh je sicer dolžan programskemu svetu enkrat letno poročati o svojem delu, takrat je možna tudi razprava o poročilu, sicer pa je od njega neodvisen. Programski svet torej nikakor ni organ, ki naj bi polemiziral s posameznimi odločitvami varuha.

Vsakdo ima legitimno pravico, da kritizira delo varuha in ga poziva k odstopu oziroma generalnega direktorja k njegovi razrešitvi. Hkrati smo v društvu novinarjev prepričani, da člani programskega sveta kot tudi generalni direktor RTV ne bi smeli nasedati vsakršni provokaciji. Prav tako bi morali spoštovati različne pristojnosti različnih struktur upravljanja in nadzora znotraj RTV Slovenija in jim omogočiti delovanje v skladu z zakonom in notranjimi predpisi. Prepričani smo, da boste člani programskega sveta zaščitili tako pomemben institut samoregulacije, kot je varuh pravic gledalcev in poslušalcev, in dopustili, da samostojno in neodvisno opravlja svoje delo."

Celotna izjava Društva novinarjev Slovenije je dostopna na povezavi.